Жонсон Контролс

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Какви ги вършат?

Корпорация, ангажирана в производството на стоки за здравето и бита, като:

Като странична дейност, фирмата се грижи за мира и добруването на автомобилите, произвеждайки за всекиго по нещо:

  • седалки за автомобили - дейността е силно разгърната в производството на седла за камили (виж Джебел) за арабския полуостров, както и седла за нестандартен секс.
  • от батерии за автомобили до батерии за вибратори. Тук трябва да се отбележи, че българският клон на храста JCI не е отговорен за никоя от гореизброените дейности.

Кой стои зад всичко това?

Дори и малките деца в Жонсон Контролс знаят, че добрият чичко Жонсон бди над всяка тяхна постъпка и дума. Накрая, в отвъдния живот, Жонсон всекиму ще въздаде правда според делата.

"Категорично отричаме, че има монтирани наблюдателни камери зад
решетките на климатичните инсталации и огледалата.
Отричаме дори, че съществува подобен слух."
- из осведомителните бюлетини на ХъРъ мениджмънта.

"Служителят е весело дете..."

"...играе, пее, учи се, чете"
- из вътрешния правилник на Служителя

"Мечката се мие, чисти,..."

"...във потоците сребристи. Има ли за тебе пречка да постъпиш като мечка?"
- из вътрешния правилник за хигиената на Служителя

Създавайки света и автомобилите в него, Жонсон е разпоредил, че в неговата компания ще се спазват общочовешките ценности и морал.

Пример за това е малкият олтар на Бил Гейтс, който ви посреща във фоайето на офиса. Както и курсовете по вътрешно-корпоративна етика, които възпитават в етническа търпимост към западноевропейците, както и усвояването на максимата, че самите западноевропейци са по принцип по-умни от българите.

Расте, но не старее

"Жонсони от всички страни, соединявайте се!"
- из вътрешния правилник на Служителя
"Тази година не се удвоихме, но за сметка на това - догодина ще се утроим !"
- слоган на инициативата Blues Key (за повече информация вж.теориите за разножаването по-долу)

За българският клон на Жонсон Контролс чичко Жонсон е наредил, че с нарастването на фирмата ще расте и нейното име. Понастоящем тя гордо се зове Жонсон Контролс Електроникс Булгария ЕООДе. Всички служители неуморно се трудят по нарастването си, за да може през следващата година да допринесат за още една дума в името на предприятието.

Софтуерен процес

"The paradox, render and the merge is complete
Nothing but the process is infinite

Nothing but the process is infinite
Eternal, endless, indefinite"
- Borknagar (http://www.metal-archives.com/band.php?id=629),  Colossus

В Жонсон Контролс строго се съблюдава следването на софтуерния процес. Постигнато е много. Нещо елементарно се прави от много хора, за много време и с много грешки.

Смисълът на Процеса - това е Вселената. Светът е създаден заради Процеса. Процесът е необходим на Вселената.

Всъщност, когато Аллах е създавал Процеса, той е бил тъй върло възхитен от него, че решил да създаде нещо, заради което Процесът да има смисъл - това ново нещо било Вселената. Дори някои учени изказват хипотезата, че Процесът е изначален и дори Аллах бил създаден с цел да създаде Вселената, която би дала смисъл на Процеса...

В Жонсон, както кратко го наричат някои, когато някой каже "Процес", всички около него, включително и изказалият думата, се обръщат на запад с лице към светите места където е мениджмънта, падат ничком и удрят глави 17 пъти в земята с думите "Процесът процедира!". След което разговорът продължава по обичайните теми. Ако някой пак назове Името Му отново, всички залягат и блъскането продължава.

В момента в компанията се работи усърдно по подобряване на Процеса. В резултат, същото елементарно нещо трябва да се прави от повече хора, за повече време и с повече грешки. За целта Сотир и Чичо Стойко са наети за консултанти на QA отдела.

Мениджмънтът е твърдо убеден, че щом на 1 жена бъде даден 1 мъж и те могат да създадат бебе за 9 месеца, то ако на същата жена бъдат дадени 9 мъже, то ще се получи само за месец!

Свързани статии

Лични инструменти