Void*

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Като най-висша абстракция void* се разбира като малко познат метод на медитация, използван от Ц програмистите за достигане на динамични данни, намиращи се в паралени измерения.

Съдържание

Void*-изъм

Void*-измът в най-общ план може да се определи като състояние на духа и тялото на Ц-програмиста, откриващ пред него възможността да изледва непознатите за човешкото съзнание дебри на хийп, стек и RAM-памети. Въпреки че малко хора достигат до това познание, то не се радва на признание и одобрение в научните среди, тъй като неподозираната му мощ може да отключи силите на злото и диаболичното.

В средите на монасите от школата на Майкрософт над Void*-изма тегне стриктна догма, известна като LPVOID. Според Вени Марковски, Void*-изма е зло, изпратено от дявола да разруши устоите на пост-египетската цивилизация.

Въпреки обществения негативизъм, Void*-измът е често използван от Ц-гуруто Ахмед Мерчев в най-значителния проект на модерното общество - Кибертрон.

Чрез него можеш да вникнеш в нищото и в празното (void) с указател извън пределите на видимото материално времепространство. Метафизичният характер на Void* напълно се отрязява в името му "стрелка към небитието" или още "Highway to hell". Често се използва за преливане от пусто в празно. Форма на pure evil и бруталeн окултизъм се зачитат магии като:

void *black_magic;

++(*black_magic);

Това е директен контакт с нечистото и порочното. Няма оцелели след употребата на тази погубваща магия, за да могат да разкажат, на което се дължи забулената в мистерия, страх и митове тайна. Затова е забранен от всеки Ц (и неговите производни) компилатор с благородната цел да спасява човешки животи.

Алкохолизъм

След многобройни тестове и опити, монасите от Майкрософт предполагат, че Void*-измът и алкохолизмът нямат нищо общо помежду си. Поради факта, че Майкрософтците не държат много на алкохолец, а и поради изкривените представи за Void*-изма, наречен LPVOID (виж горе), това мнение не може да бъде взето насериозно сред академичните среди.

Факт е, че големи части от известни Open Source проекти (като Линокс) са написани под влиянието на извънземни количества алкохол. Очевидно е, че програмистите са били върли фенове на Void*-изма и са го използвали дори тогава, когато не е било необходимо толкова екстремно ниво на душевна, психическа (а и в някои случаи дори физическа) абстракция.

Догмата на Open Source-а обаче спасява тези очевидно обречени на гибел проекти. Според теорията, свързваща Void*-изма и алкохолизма, Void*-измът преминава множество метаморфози и темпорални състояния, зависещи предимно от количеството кръв в алкохола и теглото на потърпевшия програмист.

В точно такива състояния често се случва две инкарнации на Void*-изма да имат противоположни амлитудни трептения, причиняващи обратна логика в един от двамата програмисти. Поради това, грешката, допусната от единия, бива неутрализирана от грешката, направена от втория (Теория на четния брой грешки).

Известно е, че четните числа са повече от нечетните (нулата се брои за четна), поради което вероятността, допуснатите грешки да се неутрализират е по голяма от тази те просто да се удвоят. На този интересен факт, както и на връзката между Void*-изма и алкохолизма, се дължи огромният успех на сектата на Open Source поклонниците.

Death Metal-изъм

Според описания на свидетели, един от членовете на Адски Нерези веднъж е бил чут да казва

"Ееей цървул, метни Воидката насам, че ти ибах мамата християнска",

но тези изказвания по-скоро приличат на градски легенди, отколкото на сериозни доказателства за някаква връзка между Death Metal-а и Void*-изма. Освен това, Адски Нерези свирят блек.

Малко отклонение

Всъщност, по-вероятната реплика на адския нерез е била:

"Тая водка е дяволски добра!"

или

"Изгоря ми душата, кълна се!"

Странични ефекти

Предлагаме ви списък с известните досега негативни последици от използването на Void*-изма:

 1. Импотентност
 2. Потентност
 3. Продавам неизползван "Блу Меджик Моп, 20 лв., 02 917-61-62, Асен, вечер
 4. Асене, вдигни си пейджъра!!!
 5. Негладност (липса на апетит)
 6. Рак на кутрето
 7. Владеене на чужди езици
 8. Готварски умения
 9. Садо-мазохизъм
 10. Онанизъм
 11. Грешки при компилиране
 12. Алитерация
 13. Купувам "Меджик"-а!!!
 14. Вдървяване от студ
 15. Спонтанни пожари
 16. Остра миризма
 17. Тъпа миризма
 18. Повече от един успешен опит за самоубийство
Лични инструменти