Всичко за 1 лев:Условия за ползване

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Можете да ползувате сайта само за 1 лев, т.е всяко посещение ще ви струва само толкова.

Всичко за 1 лев съдържа силно невярна, дезинформираща, конспиративно-параноична, иронична и хумористично-саркастична информация. Списва се свободно, и авторите запазват правото да изразяват свободно мнението си, било то и противно на Вашето.

Всичко за 1 лев няма за цел умишлена обида, накърняване на правата или причиняване на вреда на когото и да било, нито разпалване на вражда на каквато и да е основа. Въпреки това, е възможно някои от материалите, поместени тук, да са несъвместими с Вашите представи, убеждения и разбирания.

Продължавайте да четете на собствен риск.

Важно

Ако откриете тук статия за Вас, с чието (подчертано неистинно) съдържание Вие не може да се примирите, моля, пишете в Заявки за изтриване. Благодарим.

Лични инструменти