Тамплиери

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Тамплиер в пълно бойно снаражение
Тамплиер в пълно бойно снаражение

За рицарските ордени е изписано много. Твърде много, по всякакав и не-всякакъв начин. Дори фактът, че такъв писател и поет като Иван Вазов не ги споменава, би трябвало да е многозначителен: има нещо по-дълбоко и по-скрито, отколкото е видимо на пръв поглед.

Едно е сигурно: несъмнената връзка на тамплиерите с Илюминатите, Светият Граал и дори прабългарите. Връзката между всички е осъществена от една малко известна наука, оказвала огромно влияние върху културното и политическо развитие на Европа през вековете - френологията.

В последно време, тамплиерите и Илюминатите са заплашени от една нова и надигаща се сила в битката за установяване на Нов Световен Ред - Луминисцентите.

Годишното национално събрание на тамплиерите
Увеличаване
Годишното национално събрание на тамплиерите

Откъде се взе, тамплиерино ?

Трампилиерите се занимавали освен с кръстоносните похоти и походи, и с различни видове лихварство. Една от основните форми е била бартера или още трампата - от там дошло и името им - трампари, трампилиери. Прекратили дейността си веднага след като забогатели - Папата им предявил обвинение че са предатели и конфискувал имуществото им, а висшите им членове пратил на кладата, където били умъртвени по особено благочестив и респ. мъчителен начин, под погледите на огромно стълпотворение от сеирджии.

Друга версия на произхода на името им е свързана с ингелизката дума temple, което означава слепоочие: тамплиерите силно се интересували от формата на човешкия череп (вж. френология).

Рицар-тамплиер от XXI век, на руски е "мудак"
Увеличаване
Рицар-тамплиер от XXI век, на руски е "мудак"

"От това по-хубаво - ряпа !"

Основна храна на трампилиерите била Ряпата. Тя спомагала за доброто им храносмилане, така необходимо при полевите условия на кръстоносния поход от една страна, а друга - за ерекцията, така необходима за кръстоностната похот, при посещението на самотните съпруги на другите кръстоносци, заминали на поход.

От там дошъл и израза "Ряпа да ядеш!"

Лични инструменти