Светият Граал

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Да вдигнем чаши

Светият Граал - туй се смята, че е легендарна чаша/бокал - ключът към мистериите на Христос. Тайната му първи разгадават тамплиерите: че всъщност чашата е конструирана от черепа на Христос по традиционен прабългарски обичай.

Това е една от съкровените цели на френологията - опознаване на същността на Христос посредством неговия череп.

Граалът на ИТ

Смята се, че понастоящем Граалът е собственост на божеството Бил Гейтс, с огромно влияние сред илюминатите; пред 1939 той заплашва, че ще обезглави всичките си подчинени от Майкрософт, само и само да се сдобие с Граала. На Тайната Вечеря, състояла се същата година (юбилейно издание), Граалът сам попада в ръцете му. Гейтс, по това време все още смъртен, успява от радост да изпие 1.5 литра мастика, след което изобретява компютъра (или Интернета). По последната точка все още има разногласия.

Лични инструменти