Луна

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Увеличаване

Луната е биномно проявление на хипотетичната концепция материално тяло в космоса. Тя се състои официално от две части - видима и невидима. Конспиративната /трета/ част е видима единствено за съдържателите на 3-то око и за нея черпим сведения единствено и само от неофициални източници.

Луната се характеризира с видима звездна величина (V), а така също и с нестабилната си оптична либрация по дължина. Оттук и израза "непостоянна като фаза на луната", особено популярен сред парижката популация на джава програмистите.

Интерес представлява изменението на селенографски координати във функция на средната продължителност на менструалния цикъл на туземките от китното селце Педерастово (вж. хищитни лиани). На това явление от най-ранни времена са се посветили редица мъченици, а в наши дни има посветени редица студии, монографии, дисертации и дисекции.

За незапознатите - пръв на Луната се е качил съседа й Пешо.

Съдържание

...и обратното

Екипът на Кибертрон планира командировка до обратната страна на луната.
Увеличаване
Екипът на Кибертрон планира командировка до обратната страна на луната.

От другата страна на Луната (тази страна, която не виждаме), живеят Лунатиците. Те, за разлика от извънземните, са приятели на Ахмед Мерчев. С тяхна подкрепа той осъществява проекта за автономен хуманоид - Кибертрон.

Лунатиците, вместо алкохол, пият пясък, като това им носи същото удоволствие и има същия ефект. Сами разбирате, че този ресурс на Луната е в неограничени количества. Трезви лунатици все още не са забелязани...

"Те могат да изпият повече пясък отколкото има на Луната!.."
- шегува се Ахмед Мерчев пред сп.Космос

Както пише в дебелите книги - Реалност, това са неща, които се случват при липса на алкохол. Следователно на Луната реалност няма. За сметка на това, няма и камили. Основното средство за придвижване е Луноходът - специален модел Вартбург. От Луната водят началото си и турците.

Нашата администрация, гражданите, всички минаха на Луникс, това е слободната операционна система...
- случаен лунатик пред в.Кратер

Общи впечатления

Знам, че съм смъртен и нетраен,

ала когато изучавам

движението хармонично на

безбройните съзвездия,

усещам - не докосват вече

краката ми земята ...


Издялал Птолемей, гледайки луната след един запой.

В много по-нови времена някой издялал във Flash следното (http://rathergood.com/moon_song).

Статистики

Третата /конспиративна/ част на Луната е разположена в Кибертронския басейн. Заема западната част от галактическата ширина (от групата Големи Катили), както и редица по-малки лунички. Менахем (65 кв. км), Кац (Тортю - 18 кв. км) и др. На запад граничи с Центробежната република - 375,000 км. Има брегова линия с дължина 11 320 км. Релефът е подбалкански, с най-висока точка вр. Буз Лун Джа (680 м).

Климат

Трагичен, умерено мартенски. Средни месечни температури 122-128 градуса Сº. Валежи - 50-80 мм на подветрените планински склонове и до 2000 мм на наветрените. Плавателна река е Мунривер. Горите заемат 2% от територията на Луната.

Население

70 хил. жит. Гъстота - по 2ма - 3ма жит. на биосфера. Естествен прираст - 24 на 100. Средна продължителност на живота - земляни - 57 г., местни /Лунатици/ - 600 г.

Етнически състав

Лунатици /живущи и в другите две части/ - 98.8% (негри - 85%, роми 15% ), земляни - 1.2%.

Официален език

френски (владее се само от 1/10 от населението). Други езици - луноходския (френски диалект).

Конфесионален състав

Вейдъристи - 98.2%, но фактически основната част от населението изповядва африканския култ - вуду, други - 1.8 %. Извън Луната живеят над 1 млн. лунатици, главно в САЩ, Лондон и Канада. Градско население 100% /пълна липса на селяни/.

Столица

Луновит (около 820 ж.).

Административно деление

007 биосфери сертифицирани по ИСО 9001.

По-важни исторически събития и дати

До началото на британската колонизация Луната е била заселена от индианци от семейството на юпитериаките (около 1 млн. души).

 • 06.12.1032 г. - нещото е открито от Христьофор Тулумб и наречен дъ Муун /Ла Луна/;
 • ХVI в. - масово заселване с негри-роби от Африка от чиито среди се пръква крими поп киборга Майкъл Джексън, индианците са постепенно унищожени;
 • 1432 г. - Британия продава на Кока Кола западната част от дарк сайт;
 • 1700 г. - въстания на робите; 1705 г. - нахлуване на роботите;
 • 1798 г. - изгонване на кокаколистите, част от дарк сайт е в ръцете на въстаниците;
 • 1802 г. - пристига галактически експедиционен корпус;
 • 1810 г. - капитулация на ипотечните пазари;
 • 1809 г. - декларация за зависимост на Луната от НАСА - първата в света негърска република;
 • 1844 г. - отделяне на източната част на острова и образуване на Центробежната Република;
 • 1956 г. - окупация на Луната от САЩ;
 • 1985 г. - диктаторски режим на Дар Твейдър;
 • 1986 г. - свободни избори и край на диктатурата;
 • 1991 г. - военен преврат;
 • 1994 г. - връщане на президента и начало на Хоспитализацията.

Държавно устройство

Лунокрация. Глава на държавата и правителството е старши лунатик , избиран за 5 години. Законодателната власт принадлежи на НАСА чрез междузвездни посредници подържащи реда чрез КОСМОДИСК.

Териториални претенции към Луната предявяват редица страни, в това число и република Македония. Небезизвестен е популярният цитат на анонимния македонски сепаратист Гацо Бацовски, който възкликва в едно от своите литературни произведения:

"Ех, Луно, Луно... земльо македонска... и за тебе ли ке се тепаме!?"

Засега не съществува научно-историческа обосновка на импликациите, породени от подобни лирически излияния, освен може би археологическата находка на набор от глинени плочки, написани на чист македонски език, върху една от които е изобразен ликът на Александър Македонски.

Виж още: Пицария на Луната

Лични инструменти