Турци

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Турците са секта от лунатици, прогонени много отдавна от своите събратя заради култа си към Курбан (понякога изговаряно и Кур-Баран). За основател на тяхното учение се смята полумитичната и енигматична фигура Махмуд Джулан. След драстичните реформи от 1214 г., които позволили яденето на кебап и свободното изпускане на газове, Махмуд е прекръстен в аналите на Мохамед и са му приписани различни психически травми в ранното детство.

Турската вяра

Джулан от малък не бил като останалите. Докато неговите другарчета играели на нискогравитационен хек (особено популярна древна игра), той обичал да се рови из малките кратери и да търси в тях съкровища (впрочем най-често попадал на стари отходни места). В пубертетната възраст според легендите той загърбил цивилизацията и се отдал на усилена медитация. Неговите духовни търсения накрая имали резултат, когато след три години му се явил, Кур-Баран и го посочил за свой пророк на Луната.

Войната на Манафите

Със завръщането си Джулан бързо набрал последователи, от които избрал дванадесетима за свои ученици, т.нар. беш секишлик. Те заклеймили пиенето на пясък, отделили се от своите покварени събратя и развили мистичното учение манафчийство. Скоро броят им станал толкова голям, че станал заплаха за господството на лунните империалисти и започнали Луническите Войни. Турците на Джулан били победени и прогонени, но успели да се преселят на Земята, използвайки тайни техники в Манафчийството. Там те постепенно дегенерирали с вековете, но на знамето си продължили да изписват гордо лунния сърп в израз на тяхната жажда за мъст.

В наши дни

Според вестник "Шок" силно турско присъствие се забелязва в югозападната област на България, където според някои се намира легендарното Малко Търново. Има предположения, че замесени в производството на ТИР. След мелето на Шипка те са станали потайни и за тях няма почти никаква информация, освен че са били вербувани като наемници на Кибертрон.

Лични инструменти