ИСО 9001

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

ИСО 9001 е световно признат стандарт за качество.

Съдържание

Началото

Увеличаване

ИСО 9001 е общ проект на крупни производители на хартия от Бразилия и най-големите американски компании, производители на принтери. В глобален мащаб потреблението на хартия намалява за сметка на алтернативни електронни формати. Това рефлектира и на продажбите на принтери, които силно намаляват. На спешна среща на ръководствата на засегнатите компании се взима решение да се брендира нова услуга, сертификат / стандарт / процедура за качество, под търговското име ИСО 9001. Процедурата трябва да е тежка и неясна, за да се избегнат въпроси за реалната полза от нея и най-важното, да изисква огромно количество документи на хартия, за да вдигне глобалното търсене на принтери и хартия.

Таргет маркет

ИСО 9001 таргетира ръководства на компании, които нямат реална представа какво точно се случва в компанията. Такива ръководства предпочитат да не разгадават как точно работи хаоса в техните компании, а да се доверят на процедурата за качество ИСО 9001. Това е процес, подобен на доверието на неизлечимо болни хора във врачки, екстрасенси и медиуми.

Провежда се подготовка за сертификация от трета страна - гледат те отпред, отстрани и отзад. Ако си момченеце те потупват по рамото, ако си момиченце - малко по-надолу. Приготвяш солидна пачка $ за ръководителя на одита. При голямо желание питаш и за стандарта 27001. Викаш неволята и се молиш Рокфелер да ти е роднина, а ти - единствения пълноправен наследник.Исторически ИСО е свързан с Луната.

Внедряване

Първата и най-важна стъпка от внедряването на ИСО 9001 е закупуването на 2.4 принтера и 50 кг хартия за всеки служител от компанията. Следва наемането на поне 1 консултант на всеки 5 служители, който има за цел да печата максимално количество документи. Създават се бюрократичен апарат от чиновници, които да следят процедурите и да изискват още документи. В процеса на внедряване Ръководството преследва и сериозно санкционира служителите, възжелали използването на електронна информация и поощрява тези, които щедро генерират предложения за въвеждане на заявки за издаване заявки за подаване на запитване в два екземпляра. Любопитно и задълбочено се разглеждат идеите за планове за поддръжка на моливите и химикалите по нива в административните офиси.

ИСО 9001 във всекидневието

Примерен бизнес процес за ходене на служител на фирмата до тоалетната в офиса, сертифицирана по ИСО 9001:


  • 1. Документ със заявка за ходене до тоалетната се подава от служител на компанията, към чиновника, следящ този процес.
  • 2. Чиновникът отпечатва два формуляра по съответната заявка.
  • 3. Служителят ги попълва и се разписва.
  • 4. Чиновникът ги преглежда и дава разрешение за ходене до тоалетната.
  • 5. Служителят се задължава да изхаби поне половин руло тоалетна хартия при голяма нужда (това е изискване на Бразилските производители на хартия и създатели на ИСО 9001).
  • 6. Служителят пише репорт за престоя си в тоалетната.
  • 7. Чиновникът приема репорта и праща копие на ръководството.
Лични инструменти