Земя

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Стара история на Земята

Земята е вид космическа топка пропътувала светлинни километри да опита от млякото на нашата млечна галактика. В последствие млякото и харесало, а и била на топло, понеже другата топка Слънце отоплявала много добре и решила да се установи. Така Земята създала някакъв живот на нея да не и е скучно, и тъй като обичала мляко, голям брой от създадения животински свят включвал доими елементи, включително и хората.

По непотвърдена информация, нашата планета е създадена от Бойко Борисов, но невярващите учени и до ден днешен се опитват да оспорят това, като сравняват Бойко Борисов със Господ и Големият взрив!

Според Пътеводителя...

Изключая Бермудския триъгълник, както и населената част на Абсурдистан, Земята е почти безобидна.

Форма на Земята

Преди много векове светлите умове на Гърция са установили, че Земята е плоска. Същото са установили светлите умове, живеещи на територията на днешен Казахстан, Япония, Северна Америка, Антарктика и ескимосите. По-късно Магелан, виден член на ордена на Илюминатите, обикаля голяма част от Земята, за да докаже, че като тръгнеш от една точка и се движиш в права линия, ще стигнеш отново до същата точка.

Илюминатите, пренебрегвайки установеното от светлите умове на човечеството и хиперболизирайки доказателството на Магелан, развиват тезата за кръглостта на Земята, залегнала в основата на тяхната доктрина. Забележете явното несъответствие между търсеното доказателство - това, че като се движиш по права линия ще достигнеш отново до същата точка - и направеният извод, че Земята е кръгла, т.е. че правата линия е окръжност.

Руският математик Николай Лобачевски, силно заинтересован от проблема с формата на земята, измисля специална аксиоматика, при която твърдението на Магелан, че се е движил по права линия и заключението на светлите умове, че земята е плоска, няма да си противоречат. Хватката в неговата геометрия е, че права по определение е окръжност с безкрайно голям радиус, което напълно би решило горния проблем, стига Магелан да е изминал безкрайно голямо разстояние.

Както и да го погледнем, това обяснение е по-добро от обяснението (или по-точно липсата на такова) в Евклидовата геометрия, където изобщо не се обяснява какво е права.

Истината, открита случайно чрез наливането на алкохол в гърлото на средностатистическа електорална единица (колкото поеме), е известна от жителите на Луната, създали ядрото Луникс, с цел запознаване на жителите на Земята с нея.

Тази истина е обяснена постфактум от жената на Бай Киро Голямата Пърцуца по следния логичен, строго научен и безспорен начин: след като светлите умове от шест точки на Земята са установили, че тя е плоска и предвид доказателството на Магелан, единствената геометрична фигура, която отговаря на така посочените факти, може да е куба, или в краен случай, върху който няма да се спираме - паралелепипеда. Заради това блестящо логическо съждение жената на Бай Киро Голямата Пърцуца е пребивана редовно от него под звуците на чалга.

Съдържание на Земята

Съдържанието на Земята може да се определи най-точно и изчерпателно по метода на изключването. Така например може да се твърди с голяма степен на сигурност, че Земята не съдържа жители на Луната или поне тяхното количество е пренебрежимо малко. По този метод може да се определи, че Земята съдържа това, което остава, след като се елиминира това, което не съдържа, а всъщност:

Същност на Земята

Същността на Земята не е изследвана, поради пряката зависимост между форма и същност. Предвид наличието на две доктрини (конспиративна, поддържана от Илюминатите и научна, поддържана от жената на Бай Киро Голямата Пърцуца) за формата на Земята, изследването на същността й е блокирано от следната аксиома: Същността на нещата е една, като изключение правят единствено жителите на Земята, които притежават повече от една същности.

Лични инструменти