Гит

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Гит е дистрибутирана система за мандърсане на вересиите създадена от Ахмед Мерчев за разработка на софтуера на Кибертрон. Гит е дистрибутирана система за мандърсане на вересиите защото се използва за колаборация с Лунатиците и за разработка на Луникс. Въпреки консенсусът, че Гит е скапан всички го ползват. Името Гит идва от турската дума "git" - отивам, махам се.

Команди в Гит

гит бурда - казва на верeсията да се махне, да отиде другаде - на сървъра. Алиас за американци - git push

гит ауе аре уе - насилствено праща верeсия на сървъра. Алиас за американци - git push --force

гит пощя брънджоли - открадва конкретно имане от конкретна вересия на мандръсането. Алиас за американци - git cherry-pick

гит преливам патока - прелива конректно имане от едно състояние на мандръсането към друго. Алиас за американци - git merge –squash

гит преливам шербет - прелива конкретно имане от едно състояние на мандръсането към друго, като запазва захарността на самото мандръсане. Алиас за американци - git commit --fixup

гит борчeя - пази определено имане, когато задлъжняваш и трябва да се местиш от едно мандръсане към друго. Алиас за американци - git stash

гит ковладя - пази в мазен кирлив тефтер, ръкописно написано с молив, с почерк то Възрожденството списък с всички будали, които са мандръсали насам-натам. Алиас за американци - git blame

гит уйдурдисвам - това се случва, когато искаш да заличиш резултати след интензивно мандръсане. Ако се прекали с уйдурдисването, човек може да загуби имане. Алиас за американци - git reset --hard

гит буюр бик агач (гит büyük bir ağaç) - тази команда вади една голяма липа, чиито клони пазят детаилна информация за вересиите на мандръсането. Според сезона дървото бива повече или по-малко обрасло, но винаги има листа, дори и през зимата. Ако се кастри редовно, пръска се със син камък и клоните се подрязват, горския див заек или не го яде или припада при прякото му съприкосновение със син камък. Алиас за американци - git log --all --decorate --oneline --graph

Комита

комита

Комита е основна частица при запазване на вересиите на мадръсането. Комитата обикновено стои на клона на липата. На един клон може да има много комити, може да има и един комита, зависи дървото колко може да понесе и да не падне да се строши. Комитите си имат понякога смислени имена, понякога нямат. Една комита може да се слива (merge-ва) към друга комита и една комита може да има деца комитенца и родители комити. Алиас за американци - git commit

Лични инструменти