TRANS

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Встъпителни думи

Това е симулатор на насилие от ново поколение. Изцяло новата концепция се състои в т.нар. пасивно насилие. Това означава, че играчът упражнява насилие върху околните, без да прави нищо.

Алгоритъмът на играта е прост: при стартирането й на екрана се появява снимка от последния служебен купон, след който колегите на играча, незнайно защо, го гледат странно. Това потриса из дъно клетия геймър, който следствие на потреса изцъкля очи, отваря уста (препоръчва се играчът да не се е подпрял на брадичка, защото в противен случай отварянето на устата натоварва силно антагонистите на дъвкателните мускули, както и вратните мускули, поради необходимостта да се повдигне черепа, което пък от своя страна в краткосрочен план предизвиква мускулна треска, а в дългосрочен - хипертрофия на посочените мускули и издигане в служебната йерархия) и започна да издава звуци, вариращи от неутралното "ъъ..ъъ.." до агресивното "ъй-ъй..".

Причини за големия успех на играта

Успехът на играта се дължи на обсоятелството, че пасивното насилие се вписва изцяло в работната атмосфера в софтуерните и адвокатските фирми, както и в атмосферата на държавната администрация и най-паче на данъчната такава. Това вписване позволява на геймъра спокойно да си джитка (играе, цикли), без да бъде заловен от началниците и едновременно с джиткането да изпълнява служебните си задължения.

Светлото бъдеще

Светлото бъдеще започва със създаването на версия, предназначена за юноши, желаещи да изминат житейския си път във военни униформи. В резултат на джиткането юношите ще удрят силно главите си в специално изработен хардуер (256 килограмова наковалня), което ще предизвика пълно изглаждане на мозъчната им кора и довеждането им до абсолютна пригодност за работа във военните академии и министерствата на отбраните по света.

Ръководството на Сайънт се надява тази нова концепция на играта да донесе многомилиардни приходи на компанията, които ще й позволят да пристъпи към новия си проект: "Електронна защита срещу ухапване от улични кучета чрез отвличащи вниманието им подхвърляния на пилешки фенери, заразени с пичи грип" с работно наименование "Мани тъз канела от сутляша, дагае!"

Лични инструменти