Хлебокрация

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Хлебокрацията е вид форма на управление, в която са обединени хляба и властта. На превод от гръцки език означава "Управление на хляба". Такъв тип власт съществува само в небуржоазните(селски) територии и според идеологията й властта на управника му е дадена директно от този житен продукт.

В небуржоазните територии, където основната религия е надвиканството, хлябът се смята за сакрален предмет. Той произлиза от житото, а житото произлиза от земята. Земята пък от своя страна е източник на всички храни. Така както тя ни осигурява ресурси за хляб, така селяните после й осигуряват телесни твърдости за наторяване. После земята пак дава жито и т.н.

Затова хлябът се превръща в предмет, който носи в себе си не само жито, но и човешки генетичен материал, носещ мъдростта на вековете. Затова и управникът(най-често кмет) се смята за благословен от хляба.

Лични инструменти