Уестсайдски митове и легенди

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Достъпът до Уестсайдско Село

Легендата гласи, че в Уестсайдско Село не всеки може да влезе. Според думите на очевидци то се намира или в покрайнините на Плевен, но забучено някъде, където никой не знае, или се намира някъде в Плевен, но принадлежи към друг слой на времепространствената цялост.

Първото твърдение се обуславя от факта, че Уестсайдско Село не е отбелязано в нито една карта, бивала тя на България, на част от България, на район или част от район на България или на света.

Второто твърдение е подкрепено от теорията, че Уестсайдско Село се намира в Скобелевия парк, но е невидимо за спектрите, уловими от човешкото око. Оттук се стига до заключението, че селото едновременно го има и го няма.

Съществува и трета теория, която по-скоро подкрепя втората. Според нея селото може да се види само от хората с прости имена - напр. Георги Георгиев, Симеон Симеонов. А как влизат там? Вероятно чрез дупка(портал) във времепространствената цялост, който пак е видим само за хора с прости имена. Ако името ви е сложно - напр. Иван Симеонов, Георги Иванов, Симеон Георгиев - навярно никога няма да се докоснете до магията на този селополис.

Географията на Уестсайдско Село

Видни световни учени още спорят за географското положение и нестандартния релеф на селото. Заедно с квантовите физици Електрон Електронов и Вълньо Вълньов се стига до наивното заключение, че Уестсайдско Село в началото на съществуването на света е придставлявало миниатюрна тектонска плоча, ситуирана в сърцето на северния полюс. С течение на времето с помощта на хилядите земетресения през множеството епохи тази малка плочка се е премествала бавно, но славно на юг, докато най-накрая пристигне в този рай, наречен Балкански полуостров. Съществува мнението, че тази плоча все още се движи и че след около 30 000 години Уестсайдско Село ще се намира в Етиопия.

Лични инструменти