Роската

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Фигура от структурата на Интербилд. Седи на върха на пирамидата на кабелджиите. Прилага математически формули от висок клас в работата си. При среща използва тайна парола:

"Ко стаа е?"
Роската по време на тайна мисия на .
Увеличаване
Роската по време на тайна мисия на Интербилд.
Лични инструменти