Пещерняци

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Пещерняците са стадни животни. Познават се по обилното окосмяване, тъмната кожа и камуфлажните дрехи.

Съдържание

Занимания

Основните им занимания са пиенето на алкохол, крещенето и най-вече - повръщането. Някои представители на вида се занимават и със странични дейности като влизане в пещери (с цел повръщане вътре) и люлеене на фиксирани въжета (и повръщане от тях).

Основна дейност

Като основна дейност, повръщането е отработено до съвършенство при опитните пещерняци. За целта са разработени специални упражнения, които помагат за развиване на способността на пещерняка да отваря клапата на стомаха, която при хората пречи на храната да се връща от стомаха към устата. Занятията с новобранци обикновено включват следното упражнение - всеки стар пещерняк хваща по един новобранец, "обръща" го и го стръсква. ("Обръщането" се прави като се хваща за краката и се обръща човека надолу с главата.) Това води до принудително отваряне на клапата на стомаха на новобранеца, при което той започва да повръща. Упражнението приключва с весело размахване на повръщащите новобранци от страна на старите пещерняци, като целта е всеки стар пещерняк да оповръща останалите със своя новобранец.

"На Бастуна новобранеца беше ял царевица и ми влезе в ухото като го размаха над главата ми."
- смее се стария пещерняк Геле Калта

Описаното упражнение помага за развиване на способностите на новобранците да отварят стомашните си клапи по собствено желание и без необходимост от "обръщане", също и възможността да се повръща почти неограничен брой пъти без допълнително поемане на храна.

Други навици

Навик на пещерняците е да хвърлят всички неща на земята. В момента, в който пещерняка докопа нещо, той го хвърля на земята. После казва "ъъъъ, къде ми е таковата" и повръща върху него. Друг любим навик на пещерняците е да си ядат ноктите. Това те могат да правят самостоятелно, или когато стадото е събрано - на групи. Груповото ядене на нокти става като всеки пещерняк яде ноктите на останалите. След това всички дружно повръщат един върху друг, както и в баката с храната.


Както вече споменахме, по-ексцентричните пещерняци понякога влизат в пещери. При това си занимание те разграничават пещерите на "стандартни" и "нестандартни". Ако в пещерата може да се разхожда 140 килограмов пещерняк изправен и да свири на акордеон, то тя е по "стандарта". Ако това не е възможно - не е стандартна. При нестандартните пещери, разбираемо, има опасност от заклещване. Тук именно се проявява необходимостта от това първично и най-важно умение на пещерняка - да повръща когато и колкото е нужно. Заклещеният пещерняк е нужно възможно най-скоро да повърне върху тялото си, така че то да стане лигаво и плъзгаво, спасявайки се по този начин от тесняка.

"Умението ми да повръщам при заклещване се е превърнало в рефлекс - дори някой приятел 
леко да ме прегърне, тялото ми самоволно веднага повръща, защото си мисли, че съм се 
заклещил. Върху приятелите така или иначе трябва да се повръща. Така е редно."
- споделя Геле Калта

Врагове

Като всяко животно, пещерняците имат своя естествен враг в природата. Това са други интересни животни, а именно - скалните катерачи.

Виж още

Пещерак

Лични инструменти