Мъртви българи

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Дефиниция

Мъртъв българин е българин, който е погребан от Иван Вазов. Отличава се от останалите мъртъвци по това, че е готов да те стисне за топките, ако се наведеш да му вземеш шишето с ракия от гроба.

Лични инструменти