Кредит

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Кредит или кредитиране (Credit) е познат като болестта на бавната смърт, е остро инфекциозно заболяване, представляващо една от най-масовите инфекции в света. Причинява се от нереална преценка за финансовото състояние. Характеризира се с рязко изразена интоксикация – ниски доходи, главоболие, силни притеснения, хазарт. Разпространява се постоянно във вид на епидемии, които е възможно периодично да прераснат в пандемии. Високата му заразност се обуславя от краткия инкубационен период, безпомощност и бедност. Има висока възприемчивост сред хората. Статистическите данни показват, че броят на заболяванията от кредит превишава неколкократно броя на всички останали инфекции на планетата, взети заедно. По време на пандемии може да се поразят от 60 до 90% от населението на Земята.

"Кредитирането е като наркоманията. Почнеш ли един път , няма спиране и всеки път ще е за последно." - Паулу Коелю

Кредитът има здравно и социално значение. Това се обуславя от широкото разпространение, тежкото протичане в зряла и старческа възраст, високия процент на смъртност, парализиране на цялата дейност на обществото и от огромния брой икономически щети, които нанася.

Картинка:Файл.png


Лични инструменти