Компетентност

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Компетентен е човек, който е добре подготвен/образован и/или упълномощен да извършва дадена дейност.

Пример:
Тя му изневери 4 пъти, но все още са заедно. 
И двамата са изключително емоционално компетентни човеци, 
способни да функционират нормално в нашето общество.
Друг пример:
Той за пореден път се прибра пиян като свиня вкъщи и преби жена си. 
После напсува дъщеря си и тя се разплака. Той е много компетентен родител. Тя също.
Друг друг пример:
Тя се влюбва в пияници и наркомани, които се гаврят с нея.
Тя е много компетентна в изборите си на партньори.
Друг друг друг пример:
Той има да учи по микробиология, а пише статия във Всичко за 1 лев.
Той ще стане много компетентен доктор.
Друдрудрудруг недопример за недокомпетентност е обръщането на ролите в  
примерите, само ей така за Инвариантност* т.е. обикновен разкош- той се влюбва 
в пияници и наркоманки,  които се гаврят с него докато има да учи по 
микробиология, вместо да се  занимава с това което може  най-
 добре...

---

  • Физиците наричат симетрията (виж Симетрията) “инвариантност“, като под това понятие разбират неизменност на някаква величина ...ами тея физици ако вземем една безразмерна величина и им я набутаме в ...теорийката
Лични инструменти