Кибрит

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Същност

Кибритът е сложно устройство, разработено от военните и тамплиерите в продължение на дълги години. Основната му цел е да създаде дребен пламък посредством търкане на барут в търкалцето, което е направено от множество нанороботи.

Начин на действие

След потъркването на главичката на клечката в търкалцето, тя активира ултрачувствителните сензори на нанороботите, които изпращат сигнал към специализиран масонски сателит, намиращ се в орбита около Луната. Той от своя страна отвръща с нискочестотни, микровълнови, ултравиолетови радиолъчи, които чрез специална технология затоплят повърхността на главичката. Така соларните панели на клечката акумулират лъчите, прехвърлят ги към мултифункционалните вакуумни камери, които ги йонизират, и ги прехвърлят като електрически импулс. Той се усвоява от платката на клечката и чрез сложен алгоритъм от програми се синтезира енергия, която се прехвърля към магнитните панели. Те на свой ред усвояват насочената към тях енергия, преобразуват я в магнитно поле и го прехвърлят към леснозапалимата главичка. Въздушният слой около главичката усвоява магнитното поле и го пренасочва към върха на клечката, където то е най-силно. Въздушните молекули взаимодействат с йонната структура на магнитното поле и образуват сложна химическа реакция. В резултат на нея магнитното поле се преобразува в квантова енергия, която, синтезирайки протоните от атмосферата, отделя топлинна и светлинна енергия, видимия спектър на които наричаме огън.

История на кибрита

Още в древни времена хората се опитват да се стоплят с огън, но не успяват, за това първите раси, обитаващи Земята, умират бързо от студ. Всяка зима цивилизациите изчезвали и на тяхно място се зараждали нови. Първият опит да се създаде огън принадлежи на Византийската империя. В опит да се открие източник на дълготрайна топлина алхимици създават прочутия гръцки огън. Той обаче е прекалено мощен и се използва само за военни цели.

Десетки векове по-късно американски учени създават запалката, но тъй като устройството й е прекалено сложно(цената на единица достига 1200$), идва ред на кибрита, който намира приложение и до ден днешен. В комбинация с памук придобива свойствата на клечки за уши.


Тайната излиза наяве

Наскоро учените, откриха подозрение,че думата кибрит е образувана от трите начални букви на Кибертрон, а 'рит' е втората част,само че с лукаво разбъркани букви с цел безпрепятственото преминаване на сигнали до сателита в космоса. За да не бъдат разкрити от Извънземните потребителите на кибрита,вместо при всяко щракване с цел възпламеняване на клечицата да се изпраща сигнал 'кибрит' ,се изпраща сигнал Кибертрон, който вече е широко трасиран из космическото пространство. Обратно пък Извънземните, които са в космоса си нямат ни най-малка представа,че на земята това устройство се казва кибрит. Те живеят със заблудата,че се извършва някоя от операциите на Кибертрон.

Лични инструменти