Проклетниците

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Сектата на Проклетниците на масов ритуал в бърлогата си.
Увеличаване
Сектата на Проклетниците на масов ритуал в бърлогата си.

Про-Клетниците са проект на Дявола. Те предпочитат да не говорят за своята принадлежност към сектата и обикновено казват, че събират помощи за гладуващите Патладжани в Африка, за спасяване на Мангалите от Галите, за построяване на приюти за бездомните Улични Алкохолици или за други Про-хуманни цели. Само в отговор на пряк въпрос те си признавали, че са Депутати. Не искат да слушат никакви възражения, всяка критична информация за Рогатия преминава покрай тях, без да докосва съзнанието им, а на поставените въпроси предпочитат да не отговарят. Те са в състояние единствено "да предават". У тях работи т.нар "Ефект на Радиоточката" - натискаш копчето, радиото се включва и независимо от всичко, предава новините такива каквито са. При Проклетниците Човека е напълно потопен в живота на малък колектив /Партия/ и само дотолкова има отношение към външния свят. Границите на личността вече не съществуват - има само общоколективен стереотип на поведение, който определя всичко.


Между множеството колективи /Партии/ се осъществява постоянно и тясно сътрудничество, преди всичко в такава форма, при която членовете се местят между организациите. Финансовите средства се смесват, тази или онази нискостояща организация може да бъде използвана така, сякаш всички те са тъждествени. От само себе си се разбира, че всички тях ги обединява личността на самия Дявол. Поради тясната връзка между различните организации, комисиите и подкомисиите стигат и до извода, че всички те трябва да бъдат характеризирани като обединение и в настоящия етап разглежда тяхната съвкупност като "Народно събрание", проповядващо фючърснаият план "Ефект на Демокрацията".


Про-клетничеството е отрицателно и опасно явление за всеки народ и за всяка социална структура. Със своята динамика и непредсказуемост, внася в социалния и напоследък кибернетичния живот на обществата напрежение и конкретни проблеми, които често придобиват уродливи и престъпни форми. С модерното релативизиране на категории като Алкохол, Бира, Геизъм /и мн. др./, с умножаването на прагматизма и с развитието на комуникационните технологии настъпи “Double-dicking” за проклетниците – те свободно разпространяват своите идеи, необезпокоявано набират последователи, развиват комерсиални и бизнес-дейности, чрез които си осигуряват материална сигурност и възможност за разширяване на своето влияние.

Лични инструменти