Джуркам

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Джуркам, (из-по-на-пред-раз-джурквам),

1. бъркам* едно, две и/или повече неща докато резултатът е достатъчно задоволителен. (вж. секс). Джуркат се и Ексели, джуркат се и мишките в чувала (прави се реорганизация, за да не заговорничат).

2. джуркам две неща и получавам трето (реКуРсивно значение)

Глагол, описващ небезизбежната формула:

A + B*кю = C

А - задължителен компонент

B - незадължителен компонент (често срещана стойност - Жена)

кю - константа на Рибендарт

C - незадължителен продукт на реакцията, често срещано нежелан.(съвет, use LifeStyles)


..на учения ХоаХо (съкратено, ХаХо) един от основателите на Тамплиерството. Безследно изчезнал след Лунното Затъмнение през 1028 година. Годината на Великата Война между Орките и Нинджите.*действието задължително се извършва с вилица от black metal. (Бел. на А.)

Лични инструменти