Човечество

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Човечеството е събирателно понятие на хората.

"...поне 2/3 от човечеството трябва да се избият. И това не е защото
аз го казвам, а защото е така."
- Р.Ненкин

Повечето време (в повечето случаи около 2/3 от цялото) човечеството изразходва за т.нар. духовен живот. През останалото време спи, размножава се и се храни.

Състои се от 3 компонента - Мъже, Жени и Деца.

Роботите НЕ принадлежат към човечеството.

Децата се получават при оспределени взаимодействия между другите два вида - Мъже и Жени. Това са т. наречените сексуални взаимодействия.

Интересното при хората е, че в някои случаи се наблюдават опити за сексуални взаимодействия между различните пермутации и комбинации от компонентите, като най-често това са: Мъже - Мъже, Жени - Жени и Мъже - Деца (вж. Майкъл Джексън). Според едно научно течение, основоположник на което са Алфред Кинси и Педераза Пешо От Бургас, който е сърбин, болшинството от хората имат бисексуална природа, която обаче бива подтисната от хетеронормативността.

Лични инструменти