Константа на Рибендарт

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Единствената константа, която се мени с времето.

Странната закономерност, че времето всъщност не тече, а протича, навежда мисълта на Рибендарт, че съществува променлива константа, а именно кю.

Лични инструменти