Нещо

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Това e обратното на нищо. Използва се в различни ситуации - например:

- Кажи нещо !
- Копче.

Извод: нещо = копче. Оттук следва, че "от нищо нещо" може да се сведе до "от нищо копче".

Вече знаем как се генерира материята - "В началото беше копчето! От него произлезе всичко."

Лични инструменти