Копче

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Най-добрият прятел на шивача. Заради него хората си поръчват балтони.

Лични инструменти