Голяма нужда

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Устойчиво словосъчетание в българския език, изразяващо:

1. Силна необходимост
2. Спешен повик
3. Страстно желание

В зависимост от контекста, горепосочените значения биха могли да се комбинират в своеобразни букети. Благодарение на богатите интертекстуални форми на комуникация, с които изобилства българският език, словосъчетанието "голяма нужда" често надхвърля конкретиката на ситуацията и внушава идеи отвъд сетивното-символните канали на дискурса. За да не бъдем голословни, нека да разгледаме следния пример:

"Имаме голяма нужда от програмисти."

Спешен повик? Непреодолима страст? Диалектическа необходимост? Въпрос на физиология? Няма еднозначен отговор. Но лесно си представяме как тази фраза е произнесена от лелката в столовата на САП Лабс в отговор на въпрос: "Какво имате за обяд?" Ето всъщност цялата ситуация:

Румънеца и Енчев влизат в столовата.
Румънеца (към лелката): Какво имате за обяд?
Лелката (с апатия): Голяма нужда от програмисти.
Енчев (възмутено): Вчера пак това имаше!
Лелката (с още по-голяма апатия): Вчера голямата нужда беше от обикновени програмисти. 
Днес е от САП програмисти. Голямата нужда от САП програмисти е по-голяма и по-ароматна
от голямата нужда от обикновени, простосмъртни програмисти. Да ви сипя ли?

Нов пример:

"Ще изляза за малко по голяма нужда - ама ти не им казвай, че съм ти казал.
 Ако някой ме търси, аз ще го потърся. Кажи им да ти кажат телефона си,
 ама не по телефона, че не е за телефон работата."

Разнопосочен, търсещ, буден - такъв е Волен Сидеров, авторът на цитираните слова.

WC prices
Г.Н. - 0,50 Lv.
М.Н. - 0,20 Lv.
Легенда: Г.Н. - голяма нужда
         М.Н. - Малка нужда;
         Lv.  - Лев
Лични инструменти