Лев

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Основна единица в бизнес сайта Всичко за 1 лев.

Отразява курса на китайското карго на пазара у нас.

Други обозначения:

BGN - грешно въведено в бързината о някой брокер, но добило популярност обозначение 
      на лева световните борси;
BGL - опит за поправяне на BGN;
Lv  - използва се по пазарите, както и при обозначаване на предпочитаната валута за 
      заплащане на услугите: голяма нужда и малка нужда
Лични инструменти