Машината на Тюринг

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Автомат от Втори ред, много удобен за обработка на безкрайно дълга верига от кремвирши. Изобретен от Сотир след първата му среща с Извънземните.

Сама по себе си машината представлява абстракция от Втори ред, неприложима в реални условия. Именно поради податливостта си към виртуализация, машината на Тюринг-Сотир е избрана от жителите на Хасково за основа при разработката на езика Джава, известен още като "Яваааааа!".

Историята е съхранила следния диалог между Проджект мениджъра и Главния инженер на проекта "Яваааааа!":

- Яваааааа! Ииибахти хаутумата ут втори ред!
- Ни мой ли гу копним за Джавата уа?
- Ми мой уа - що дан мой!
- А жа прайм ли копирайт?
- К'ъ ж га прайш уа то сий фрии!
- Яваааааа! Жа ги найбем просту пирфектно!
Лични инструменти