Втори ред

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Редът, който следва след Първи Ред. Виртуална абстракция с неизяснени свойства.

Началото му се губи в Сумрака, а краят му не е установен. Изключително удобен при изобретяване на автомати, виртуални машини (виж Машината на Тюринг) и езици от свръхвисоко ниво (виж Джава). Рай за програмисти-изобретатели и Aд за проджект мениджъри.

Първите, пленени от лекотата на виртуалността му, го използват при всеки удобен случай да отговорят на неудобен въпрос, зададен от вторите по повод Дедлайна. Вторите пък, озадачени от неяснотата на произхода му и още по-голямата мъглявина на свършека му, обикновено недоумяват защо първите държат да го използват в Проекта, след като не се подчинява на законите на Дедлайна.

    Ако в мазата имаме буркани от Първи ред, които съдържат в себе си най-малко един
    и най-много два компота от костилкови плодове, то задължително присъстват и
    буркани от Втори ред, които не съдържат нито една от съставките на бурканите от
    Първи ред и на тях не им е присъщо свойството Бомбаж.

    - Първо наблюдение на Сотир върху преходността на редовете


По-нататък

Лични инструменти