Изключително бърз кюмпютар

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Кюмпютър, който е способен, при пълна оптимизация, да извърти всеки безкраен цикъл за максимум 6 (шест) секунди.

За целта той трябва да е снабден с безкрайно бърз процесор и безкрайно количество оперативна памет. Трябва да се отбележи, че безкрайността на паметта и скоростта на процесора, трябва да е от по-голям порядък от тази на цикъла. Като допълнение са необходими и други безкрайности - като количество енергия, скорост на придвижване на частиците и прочие.

Говори се, че такива са измислени и работещи от консорциума Кибертрон.

За целта в холдинга са разработили нова Теория на квантовата гравитация. Говори се, че лично Ахмед Мерчев е насочил Айнщайн в прогрешна посока на разсъждения, като по този начин е прикрил великото си откритие.

Лични инструменти