Провинция

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Понятието провинция в Абсурдистан включва всичко извън София. Не е известно много за това социално явление, освен че е неизчерпаем източник на студенти, продавачки в Билла, бакшиши и голфаджии. Поради преобладаващото демографско присъствие на гореспоменатите индивиди в някои части на София много източници предпочитат да характеризират като провинция всичко на повече от 5 минути път от центъра на София, при все, че същите тези източници в голяма част не са от горе-упоменатото населено място.

Дефиниции

По подразбиране всички представители на провинцията1:


1Възможни са изключения от затвърдения стереотип по-горе. Изключенията изключват Ахмед Мерчев, Сотир, Слави Трифонов и ред други...

Лични инструменти