Torrent

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съществуват няколко определения за тази дума.

Според общността на Идиот-Темерутите (ИТ):

torrent
(от ингилийзки поток - надолу е разяснено какъв поток се има предвид) е интернет протокол, позволяващ правенето на орален секс по Интернет. За осъществяване на контакт се ползва tracker, който проследява потенциалните т.нар. leecher-и (смукачи - пак на ингилийзки) и seeder-и (тия дето държат семенната течност - и, каква изненада, пак на ингилийзки). След като seeder-a и leecher-а осъществят контакт, потича потока (torrent-a) от seeder-a.

Официалното становище на Тодорживковото-Количествено-Заграбване-от-Селяните (ТКЗС)

torrent
реципиент за торене
"Всеки български патриот - торящ, всяка земеделска култура - торент.
Всяка бучка тор в торента - звучна плесница в лицето на капитализма."
- из протокола на учредителното събрание на ТКЗС

Според Българския-Antipattern-за-Наука (БАН)

torrent
N-тия поред Тор (ротационна повърхнина с форма на геврек)
"То рентата ще доживея ли да си получа"
- Баба Илийца
Лични инструменти