Телешопинг

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

WS TELESHOP (http://www.teleshop.bg/index.php)- Един от най-важните инструменти за спечелване на сърцата и душите на всички онеправдани домакини за каузата на Дявола. Към настоящият момент сайтът вече плавно променя функцията си от пропаганден иструмент към място за снабдяване на тези най-верни войни на Сатаната с необходимота им въоръжение и допълнително оборудване.

"Легионът на Онеправданите", зловещото военно формирование на практичните домакини, на което се пада честта да бъде авангардът на Луцифер в Последната Битка, е оборудван изцяло с екипировка, разработена и предложена им от WS TELESHOP (http://www.teleshop.bg/index.php).

Основната заслуга за създаването и поддръжката и на Телешопинга (виж също Легионът на Онеправданите и Практична Домакиня) като идея и практическа реализация е на Генчо Генчев - Генератора, теоретикът на приложния сатанизъм и основен негов провайдър.

Формалният лидер на Телешопинга е Хорст Фукс

Лични инструменти