Софийски университет

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

1. Мястото, където учат така наречените "СУПИЧКИ" (С.У.пички) - млади и красиви женски с малко потенциал под русите кичури на развращението МеНеДе.

2. За посветените - локацията с най-високо ниво на тъмна енергия на единица площ. Това свойство се използва от последователите на Дявола за подпомагане на общуването им с Тъмните сили. В мазето на университета редовно се провеждат черни меси, обсебвания и друга профсъюзна дейност. Там се намира и храмът на Хамонд органа, затова не трябва да се учудвате ако видите камила, натоварена със шипков мармалад да се оглежда плахо в двора му.

3. Известно е,че СУ е мястото,където се появява Чък Норис в човешки вид. Причинените сътресения във време-пространството са причината за издигането на сградата на СУ (виж точка 2). Честна дума!

4. Това което се учи в СУ е разяснено и степенувано най добре, чрез онтологията:

  • право
  • българска фиология за изпадняците от право
  • психология за изпадняците от българска фиология,които са изпадняци от право
  • философия за изпадняците от психология,които са изпадняци от българска фиология,които са изпадняци от право
  • разни други специалности,учени от хора,чиято мечта е да учат право,но са изпаднали от него и горните специалности.
Лични инструменти