Блондинка

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Блондинка - Активно мероприятие на Извънземните, имащо за цел внасяне на редактирани от тях пакети генетична информация в съвкупния геном на човечеството. Направеният анализ на въпросните пакети информация (извлечени посредством болезнена и унизителна процедура от яйцеклетките на средностатистическа блондинка) навеждат някои изследователи от джебелския Център за работа с извънземни на мисълта, че може би всъщност става въпрос за внасяне на бял шум. Целта на мероприятието, както и почти всеки друг аспект от дейността на Извънземните на Земята, разбира се остава загадка.

Лични инструменти