Термовледенизъм

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Термовледенизмът е ново, сравнително непроучено явление, плашещо собствениците на Голф, но неможещо по НИКАКЪВ начин да изплаши създанието, надживяло елфите, Лили Иванова.

Същност

Представен по прост и разбираем за физико-химичния лаик начин, термовледенизмът е сложно явление и характеристика на много вещества. С термовледенизъм се обяснява възпламеняването на материята при охлаждането и до минусови температури. Това свойство е използвано от Хитлеристките сили при овладяването на Северния полюс, при което героично загиват 3,267,533 императорски пингвина. Много други биват отведени в концентрационния лагер Айсшвиц.

Обяснение

Юлиан Вучков е първият, който обяснява и обосновава термовледенизма, но поради заплаха от Големя Шеф на Кънтъра никога не публикува своето откритие. Известният бабоеб Драго Чая конструира леден котлон на принципа на термовледенизма, позволяващ приготвянето на чай с антифриз.

Най-разпространената научна теория твърди, че при минусови температури на частиците без парно толкова им писва, че вдигат велика топлинна революция. Потвърждение на тази теория е факта, че термовледенизъм се наблюдава предимно през месец Октомври.

Лични инструменти