Те

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

"Параноята в офисите трябва да се насърчава"
- из правилата на ХъРъ мениджмънта на Жонсон Контролс

Според легендите Бог е разпръснал законите си чрез Фуси, Моисей, Орфей и още няколко свои проксита. Легендата гласи също, че заедно със законите, от космоса била спусната раса, приличаща на човешката, която да всява Хаос.

Може би са Те ?

Отличителните характеристики на тази раса са карането на Голф 2 и пеенето в група Те. За Мария Илиева не се споменава нищо.

Лични инструменти