Спокойствие

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Състояние, което човек никога не постига, но постоянно се стреми към него.
Основни фактори за липсата му са Венера, Политиците, Асиз, СМИ и жисиемите със Симбиян.

Лични инструменти