Лудницата в Раднево

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Лудницата в Раднево е място за подслоняване на всякакви шарени души и систематизирането им като степен на упадъчност. Любимо място за игри и забавления на местната младеж. Много забележителни хора са израснали из дивите гори на Радневската лудница.

Чести гости

Лични инструменти