Комисията

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

КОМИСИЯТА е тайна организация помещаваща се някъде из мрачния таван на ФМИ. Достоверни източници от Хасково твърдят, че КОМИСИЯТА е сключила спогодба с Рептилите за взаимопомощ при колонизирането на планетата. Детайли за самата колонизация не са известни никому, освен на Светлин Наков , който е закодирал, информацията в многобройните си книги.

Предполага се, че най-силното оръжие ,с което КОМИСИЯТА тайно упражнява своето влияние, е Машината на Тюринг. През далечната Втора Епоха КОМИСИЯТА успяла да задигне това устройство от СИНДИКАТЪТ.

Врагове

КОМИСИЯТА води непрекъсната борба със своите врагове СИНДИКАТЪТ , ПРИНЦИПАТЪТ и Костофф

Из Архивите

При последния ремонт на ФМИ са открити някои архивни документи , за които се предполага ,че принадлежат на КОМИСИЯТА :

 НАРЕДБА вх.ном. 476 893 
 Чл.1 КОМИСИЯТА се произнася по въпроси ,засягащи Атила в 7 дневен срок.
 Чл.2 КОМИСИЯТА постановлява да не се позволява на Костофф да... 

(по-надолу документът е изгорен)


От тези и други архивни разкрития се знае, че Атила, който в момента бива свързван главно с корпорация Кибертрон ,е или е бил в юридически отношения с КОМИСИЯТА

Лични инструменти