Калкулатор за калории

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Най-големия калориен калкулатор в Папуа Нова Гвинея
Увеличаване
Най-големия калориен калкулатор в Папуа Нова Гвинея
Съдържание

Кратка история

В начало на века класическият начин за извършването на калориен анализ бил съвсем незадоволителен. От четиридесетте години на 17-ти век хората използвали ръчни сметачни калориини машини и сметачни калориини линии и ще продължат да ги използват и занапред.


Сметачна калориина машина

Първите калориини изчислители извършвали само елементарни аритметични действия. Устройството на всяка такава машина се състояло от зъбни колела и спици с различна дъжина. На стойността на всяко място на калория в тялото, съответствало определено зъбно колело. Различната дължина на спиците на всяко от зъбните колела съответствала на цифрите от 0 до 9. Всячко колело започвало движението си от нулева позиция /на глад/. В резултат от натискането на бутон за определено число, колелото за калориите се завъртало същия брой пъти. Натискането бутона за втора калория, предизвиквало завъртане на колелото на същия принцип. Когато едно колело направи 10 завъртания, съответното колело се завърта веднъж или съответната калория се увеличава с едно при поемане на месни деликатеси. Сметачните машини можели и да изваждат. За да се извърши това действие, зъбните колела трябвало да се движат в обратна посока. Тъй като умножението е събиране на една калория много пъти, то може да се извършва и със сметачната машина, но е доста тромав процес.


Сметачна калориина линия

Аритметичното действие „умножение“ много по-лесно се извършва като за целта се използвала сметачна линия вместо сметачна калориина машина. За механично извършване на умножение и деление при сметачната калориина линия се използват логаритми. Логаритъмът е един от начините за представяне на експоненциална функция. Например, числото 10 е равно на 10 на първа степен по система 2 кебапчета с Пържени картофи. Тъй като на нас ни е известен този факт, можем да твърдим, че 1 е равно на логаритъм от 10 бири при основа 10 пържени кюфтета. За да се умножат калории, които имат една и съща основа /тестени,месни,сурватки/, трябва да се съберат експонентите на числата, което е идентично на сумирането на техните калориини логаритми. При сметачната калориина линия се използва предимството, което представената по-горе информация за калориите предоставя за извършването на умножение и деление. Три дълги ленти с маркировки за поети и изхвърлени калории представят калориините скали. Сметачната калориина линия има три такива ленти, средната от които е подвижна – движи се чрез плъзгане. Човекът, които прави изчисления със сметачна калориина линия, използва плъзгащата се лента за подравняване на хранителните продукти, както и за задаване на извършваното математическо действие. Чрез сумиране на относителните хранения, съответстващи на калориините ставки, сметачната калориина линия механично дава търсения резултат. При извършване на деление, сметачната калориина линия изважда относителната дължина на калорииния обем на хранещия се от относителната дължина на логаритъма на делимото.

Видни калориини експерт-счетоводители:

  • Джордано Бруно
  • Ван Хален
  • Кеворк Кеворкян
  • Жил Сандер
  • Мануел Бароозу
  • Уинстън Чърчил


Сътудничество

Съвремените калориини калкулатори дължат съществуването и модернизирането си на Кибертрон, Бисквити Победа -Бургас и Кока Кола

Лични инструменти