Идиот

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Същество, което е висша еманация на полуидиота и често става негов водач по причина, че идиотът е крайна фаза в еволюцията на полуидиотите.

Известни идиоти

Вальо Моржа; Дако Лудия и всички техни почитатели

(списъкът не е завършен...)

Идиот означава умствено изостанал едва от 1900 година. Доктор Хенри Годарт, известен американски психолог от началото на XX век, предлага квалификация на степените на интелектуално развитие. Именно той вкарва думата идиот за хората, останали в умстевно отношение на нивото на 3 годишните или с IQ под 30. Така идиот става синоним на човек със забавено умствeно развитие. Но това, както разбрахте, се случва сравнително късно.

Думата обаче е съществувала доста преди това. Вие веднага ще се сетите за „Идиот" на Достоевски, където алюзията е със странен персонаж, не e адаптиран към средата, но в никакъв случай умствeно изостанал. И Достоевски съвсем не търси тази асоциация. Княз Мишкин не е наречен така обидно или подиграватeлно. Всъщност идиот идва от гръцки и означава граждани, индивиди, непрофесионалисти в определена област. Коренът е идиос - собствен, частен. Латинският взаймства тази дума, идиотът е буквално обикновен човек. Едва в късния латински се добавя значението на необразован, прост човек. А в края на XV век идиотите са по-скоро неконформистите, хората, които не желаят да се движат по установените правила или не могат да се движат по тях. По смисъла на атинската демокрация идиотът е обратното на активният гражданин, на политика. Това е човекът, който няма отношение към социалните дела и затова преценката му в това отношение е лоша. Идиоти са били хората, които не са политици или военни, тоест обикновените. Ето как преди да стане психологически термин, идиот е означавало само човек, който не е на мястото си в определена среда, не се вписва в нея и не може да се адаптира. Това е смисълът и на „Идиот" на Достевския. Така че дори не е обидно, че всички ние сме идиоти по смисъла на античната дума.Точно такива сме си.

Лични инструменти