Доктор хонорис пауза

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Титла, присъждана на бележити Комплексари и емоционални инвалиди, изпитващи сериозни затруднения да оперират с онова нещо в главата. Званието доктор хонорис пауза държат хора със сериозен принос за своето собствено интелектуално унищожение и интелектуалното унищожение на хората около тях. Или казано накратко, добре адаптирани към обществото.

Известни доктор хонорис пауза към Пернишкия Университет по Телекомуникация, Компютри и Архитектура:

Лични инструменти