Глупално затопляне

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Яка жега в
Увеличаване
Яка жега в Африка

Глупалното затопляне е отдавнашен конспиративен план на Илюминатите за подстрекаване на световното човечество към желание и подотовка за емигриране на планетата Марс. Първите поражения на озоновата дупка са извършени от мексиканското население познато ни като инки,ацтеки,монтеки,капулети. Целта е чрез пробив в озоновият слой, озонът да изтече на Земята и така слънчевите лъчи да озарят равномерно планетата ни. Под влиянието на местните "осветлени", мексиканските индианци стреляли с лъковете и копията си към небето с което наранявали слоят от озон. Резултатът бил дребни дупчици и сълзене на озоновият слой, с което се дало началото на по-брутално пробиване в следващите хилядолетия. През вековете пробиването на дупки в озоновият слой вървяло със забавени темпове. Показателен е примерът със стратегическите оръжия на римската империя /каменомети,катапулти и др./,с които не се достигнало високо ниво на пробив и теч от озона. Поради тази причина илюминатите дали на Човечеството Научнотехническият Прогрес замаскиран под ексцентричния термин - "Възраждане". Демек старата песен на нов, по-висок глас. Започнали по-сериозни интервенции към защитния слой на базата на барутните континентални оръжия и динамита разработени за пръв път от Алфред Нобел - висш Розенкройцер от плана - заговор "Марс Емиграция".

Гуруто Гор се хили в илюминатна поза.
Увеличаване
Гуруто Гор се хили в илюминатна поза.

В наши дни, опитите за грандиозен пробив и източване на 
озона продължават с атомни, бактериологични, балистични, 
конвенционални, неконвенционални, космически и некосмически ракети, 
спътници, сонди совалки и др. 

Хилядолетната мечта на илюминатите да разбият озоновият слой и да настъпи глобално слънчево озарение на Планетата вървеше към провал до преди няколко години,когато видният получовек-полукиборг Ал Гор /собственик на фабрика за хладилна и климатична техника/ е осветлен от нова телевизионна доктрина - "Глупално Залопляне". След известно популяризиране на доктрината той и неговият нов похват за подтикване към "Марс Емиграцията" са записани с главни букви в храма на илюминатите в Джорджтаунския Университет в знак на вечна признателност.

Картинка:Al Gore eyes.gif Получовек-полукиборг, Ал е с падащ акумулатор!

Лични инструменти