Уеб дизайн

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Дълговечен поминък в Перник.

"Три неща обичам на тоя свят - Баба, Уеба и в мината да Еба" - първобитен надпис с карабидка в до-дърволитна мина в района.

От дългогодишните разкопки в пернишко е известно, че местните са открили начин да се снабдяват със жито, заменяйки го за кюмур. При това те оставяли за себе си най-финия и квалитетен дериват на въглищната пушилка, която изкихвали на излизане от мината. Така извлечения дериват те омесвали със житото и получената смес коксували до получаване на т. нар. черен хляб. Вкусът и консистенцията на получения продукт отнел на местното население способността да произнасят звука "л" и те го нарекли Уеб. Впоследствие открили и начини за формоване и валцуване на уеба в различни по дизайн форми, факт, помогнал на етимолози и филолози от БАН да достигнат до извода за древната тъждественост между така ясно отличимите днес поговорки:

(1) - Пред Уеба всички са равни; и (2) - Пред винкеуо всички са равни.

Най-добрите производители на уеб в Перник основали PHI - лидер при уебозаводите в Етишопия.

Лични инструменти