Онаниверситет

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Понастоящем, онаниверситетът, известно още с по-съкратената си форма ониверситет е текущото понятие за висше у(ч)ебно заведение в Абсурдистан. Логиката е следната - онанист си влизаш, онанист излизаш, но далеч по-обеднял. Онанист, но не в смисъл, че си нямал(а) полови актове, а че знанията, които си придобил(а) нямат съществено приложение, за разлика от парите, пръснати по абсурдното образУвание.

(д)Ефекти

Най-вече охарчване, после в КауНланд или другото ти работно място ги боли фара, че си завършил, или още караш онаниверситета. При всеки случай не си ли прочел малко смислени писма и четма, пак си си онанист.

Професори

Подобно на геймърите, доста често, но не винаги са no-lifer-и, при тези от женски пол често се наблюдава феномена стара мома, димек нема мъж, нема дети, нема внучи, често даже нема и коти... Но има Фейсбук, понякога и Инстаграм.

Лични инструменти