Нели Лазарова

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Общ поглед за личността и външния вид на Нели Лазарова (но не и как да се пазим от нея, тъй като такъв начин няма) може да се добие от долупосочените бисери:

Увеличаване


Уж ще имаме свободен по музика, но в средата на часа идва учителката и, въпреки че сме 6-7 човека започваме час. След часа класната започва да ни разпитва:

"И, какво стана?"

"Ми, Л. дойде."

"Откъде дойде?"

"Ми, от ада, сигурно..."


- Главите ви ги няма, те пак говорят!


- ...премного малко...


- Преподавам на 450 човека...

"Горките."


- ВЕновни.


- Народът е казал една много хубава приказка...

"И тя гласи: Лазарова е тъпа"


(сочи към проекторния екран) "За какво и е тоя чаршаф?" "Да крие труповете..."


"В класа се носи полифоничен тип многогласие"


- Някой от вас е имал доброто желание да счупи стола.


- Госпожице, много си чудесна!


"Е..."

- Без Е, без Б.

(след Е не беше ли Ж? или просто МПС?)


- Вие трите елате тук и пейте.

Стоят и не стават.

- Елате да пеете ви казвам!

... стоят.

Накрая стават и застават до вратата.

- Пейте, де!

"Ама какво, ще пеем ли?"


- Ще изпитам 22, 23, 27 с удоволствие...

"А от тяхна страна - с неудоволствие..."


- Ще стъпя на това, което вече знаете...

"И кракът ви ще пропадне."


- Вие сте немислещи създания!

Лични инструменти