Мултибримчие

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Произход

Мултибримчие е парадигма възникнала, като резултат от интеграцията на няколкото традиционни бази от данни в Абсурдистан, които в последствие били обект на 20-годишен дейта майнинг извършван от пернишки миньори.

Същност

Колосалните усилия започнали през 50-те години и продължили с колаборацията с майнатаунски експерти, които превели данните на диалекта "И", местен диалект на "Ц". Основеният извод, до който стигнал екипът бил възможността на обикновен стан от нов тип, по известен като стан от Фон Нойманов тип, да се тъчат програми едновременно с много нишки, което води и до мултибримчие.

Противоречия

Все още съществуват различни мнения по въпроса дали нишките и бримките са едно и също нещо.

Лични инструменти