Корупция

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Корупцията е Ноевия ковчег на държавния служител
Увеличаване
Лични инструменти