Джавале

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Джавале е обектно ориентиран език за програмиране, който е добре разпространен сред ромското население. Джавале се практикува само от най-сръчните. Най-често намира приложение от лява ръка в десен джоб. На всеки джоб се гледа като обект, а това е предимство. Най-опитните програмисти могат да получат достъп до обектите с лява и дясна ръка.

Джавале е много гъвкав език и това му помага да се прилага за много и различни цели:

  • Гледане на ръка.
  • Гледане на кафе.
  • Гледане на боб.
Лични инструменти